Småvilt

Småviltjakt i Guslia

Søknadsfrist 1.april Søknad sendes post@grongfri.no (Navn, adresse og epost adresser) Hele området er på 45.000 daa.Begrenset kort (20kort) fra 10.-19.

Småviltjakt i Grong

Vi formidler småviltjakt i flere områder i Grong. Dette gjelder områdene til Nordre Bangsjø og Brennmoen statsallmening, Gusli kommuneskog og