Småvilt

Småviltjakt i Grong

Vi formidler småviltjakt i flere områder i Grong. Dette gjelder områdene: Nordre Bangsjø statsallmening, Brennmoen statsallmening, Gusli kommuneskog og Sørsia utmarkslag.