Laksefiske

Namsens historie

Gjennom Namdalen renner elva Namsen. Elva har stolte tradisjoner og lang historie knyttet til seg.

Oppgang i laksetrappene

Ved laksetrappene i Fiskumfoss og Tømmeråsfoss blir all laksen som går telt. Oppgangen vil du finne på denne siden.

Øvre nerhøla i Tømmeråsfossen

Tømmeråsfossen i Sandøla er kjent for mange ivrige laksefiskere som et meget attraktivt område. Øvre nerhøla er godt egnet både