Endringer ved Nedre Mediå laksevald

Tidligere år har det vært mulig å kjøpe dagskort ved Nedre Mediå/Sanddøla laksevald ved Grong Fritid og G-Sport.
Dette er det ikke i år mulighet for. Kortene må i år kjøpes av Namsentunet 

Det finnes andre alternativer. Ta kontakt med Seem Gård eller Jørem om dagskort for fiske i Namsen.