Småviltjakt i Nordre Bangsjø statsalmenning 2017

Ønsker du å jakte småvilt ved Nordre Bangsjø så merk deg søknadsfristen 10.april

For kommende sesong (2017/18) innføres det to 5 dagers perioder med begrenset salg av kort for småviltjakt i  Nordre Bangsjø statsalmenning. Periode 1  fom. 15/9- tom. 19/9 og periode 2  fom. 20/9 – tom. 24/9. Totalt selges det 20  jaktkort pr regulert periode .

Søknad om jakthytte og eller jaktkort sendes fjellstyret i tråd med tidligere år. Søknad sendes på mail til grong@fjellstyrene.no  innen 10. April.

Rakelhane 2004 3

De som ønsker å delta i trekning på hytte og eller jaktkort må sende en søknad til Grong fjellstyre hvor en angir om en ønsker 1. eller 2. periode  En må sette opp prioritering i forhold til fjellstyrets to hytter, Bangsjøhytta eller Rundtjønnhytta. Ønsker en å søke på begge periodene må dette angis i søknaden. Navn,  jaktnr. og adresse må angis på alle jegere som søknaden omfatter. Det må også angis om en ønsker sesongkort eller 5-dagerskort.