Småviltjakt i Grong

Vi formidler småviltjakt i flere områder i Grong. Dette gjelder områdene: Nordre Bangsjø statsallmening, Brennmoen statsallmening, Gusli kommuneskog og Sørsia utmarkslag. Nedenfor finner du en kortfattet folder over småviltjakttilbudet i Grong for 2017.   Småviltjaktfolder 2017.


——————————————————————-
Nordre Bangsjø Statsallmening

Grong Fjellstyre tilbyr småviltjakt i Nordre Bangsjø Statsallmenning som ligger i Geitfjellet i Grong og Overhalla kommuner. Totalt er det et areal på 130.000 dekar, mesteparten er høyfjell men også noe skogsterreng. Området er ideelt for rype, skogsfugl og harejakt.

Fjellstyret har to hytter til leie i den delen av statsalmenningen som ligger i Grong kommune. Bangsjøhytta ved den nordøstlige delen av Østre Bangsjø og Rundtjønnhytta på høyfjellet ved Rundtjønna. Det er trekning på utleie av disse to hyttene i de første 10 dagene av jakta fordelt på to 5-dagersperioder. Søknadsfrist 1. april .

Jaktkort selges fra 15.9 Første 10-dager begrenset antall kort . Tildeles ved loddtrekn ing. Påmelding til grong@fjellstyrene.no innen 1. april.
Fom. 25.9 fritt kortsalg
. Samme pris for kort m/u hund. Kort får du kjøpt hos Grong Fritid.

PRISER 2017  Døgn  2-dagers  5-dagers  sesong
 Innenbygds m/u hund  150,-  250,-  500,-  600,-
 Utenbygds m/u hund  250,-  400,-  700,-  1000,-

BAG-LIMINT ER PÅ 3 LIRYPER PR JEGER PR DAG

Last ned kart over området som PDF her.

Kortsalg og hytteutleie utenfor regulert periode ordnes hos Grong Fritid tlf 74312700, e-post post@grongfri.no

 

Kontaktinformasjon Grong fjellstyre:
E-post: grong@fjellstyrene.no
Tlf: 91873155
Post: Grong Fjellstyre
postboks 13
7871 Grong

——————————————————————————————–

Brennmoen statsallmenning
Harran Fjellstyre tilbyr småviltjakt i Brennmoen statsallmenning som ligger i Harran i nordre del av Grong kommune. Totalt areal er 196.000 dekar, mesteparten er høyfjell, men også noe skogsterreng. Området er ideelt for rype, skogsfugl og harejakt.

Fjellstyret har syv hytter til utleie i statsallmenningen. Det er trekning på utleie av hyttene i de første 10 dagene av jakta fordelt på to 5-dagersperioder. Søknadsfrist 1. april.

Jaktkort selges fra 15.9. Første 10 dager av jakta selges begrenset antall kort som tildeles ved loddtrekning. Søknad sendes til harran@fjellstyrene.no innen 1. april.

Fritt kortsalg fra 25.9. Samme pris for kort m/u hund. Jaktkort får du kjøpt hos Terje Aalberg, tlf. 95137057, evt. e-post: terje.aalberg@nte.no.

Jaktkort selges også av Grong Fritid etter 25. september.

PRISER 2017 Døgn 5-dagers sesong
Innenbygds m/u hund 150,- 400- 600,-
Utenbygds m/u hund 150,- 800,- 1200,-

Dagskvote: 2 liryper, 3 fjellryper og 1 skogsfugl pr. jeger pr. dag

Se også våre facebook-sider for mer informasjon.

Kontaktinformasjon Harran fjellstyre:
E-post:
harran@fjellstyrene.no
Tlf: 95137057
Post: Harran fjellstyre
v/ Terje Aalberg, Fjellvegen 42
7873 HARRAN

———————————————————————————————

Sørsia utmarkslag

Hele området er på totalt 88.000 daa.
To terreng leies ut til jaktlag i periodene 10.-16- og 17.-23. september.
Fra 24.september er det fritt kortsalg. Det er ens pris for innenbygds og utenbygds med eller uten hund.

PRISER 2017 2-dagers 5-dagers sesong
300,- 400,- 1000,-

Rekruttkort sesong (tom. 18år) kr. 200,-
Dagskvote: 2 ryper og 1 skogsfugl per jeger
Kontaktperson: Jenny Domås, tlf 907 97 677

Kort selges ved Grong Fritid fra 24. september

——————————————————————————-

Gusli kommuneskog

Hele området er på 45.000 daa.
Begrenset kort (20kort) fra 10.-19. september. Da selges det kun sesonkort.
Fritt kortsalg fra 20. september (kun over skoggrensen mellom 25.sept til 1.nov)

PRISER 2017 1 dag 2-dagers sesong fra 20.sept
100,- 200,- 500,-

Dagskvote: 3 liryper
Kontakt: Grong Fritid, tlf 74 31 27 00
Kortene selges ved Grong Fritid

Se kart over området

—————————————————————————————————–

Skitt jakt!